Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Patrik Mjörner; Erik Bosrup MSE-2004:04, pp. 53. TEK/avd. för programvaruteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Patrik Mjörner, Erik Bosrup
pt99pmj@student.bth.se, pt99ebo@student.bth.se
Titel / Title: Alternative methods of financing software - Replacing illegal copying with free copying
Översatt titel / Translated title: Alternativa metoder för att finansiera programvara
Abstrakt Abstract:

The software industry’s largest and most severe problem is software piracy. Most attempts to stop illegal copying of software have failed. Alternative ways to remove software piracy must therefore be discovered and some are already being used. These ways include alternative methods of financing software products instead of trying to stop illegal copying. The alternative methods use the low cost of software duplication as an advantage to increase sales instead of seeing it as a problem. This requires a change in the business model to focus on other revenue sources than per-copy fees.

Many different alternative financing methods exist. These are suitable under different conditions and there is no universal solution. The methods all have one thing in common. The user can legally copy and use the software product without purchasing a license. All have different positive and negative effects on the user and this can create the opportunity to use several business models to cater different market segments.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Mjukvaruindustrins största och allvarligaste problem är piratkopiering. De flesta försökt att få bukt med piratkopieringsproblemet har misslyckats. Alternativa metoder för att försöka lösa piratkopieringsproblemet måste därför hittas. Ett alternativt sätt att lösa piratkopieringsproblemet på är med hjälp av alternativa finansieringsmetoder för programvara. De alternativa finansieringsmetoderna använder sig av mjukvaras speciella egenarter som extremt låg reproduktionskostnad och enkelheten att enkelt göra perfekta kopior. Dessa alternativa finansieringsmetoder försöker hitta andra källor för inkomst än försäljningen av licenser.

Många alternativa finansieringsmetoder finns. Dessa är tillämpbara och lämpliga i olika situationer och ingen universell lösning finns. Det dessa metoder har gemensamt är att programvarans användare fritt kan kopiera programvaran och använda den utan att behöva köpa en licens. Då de alternativa finansieringsmetoderna har olika positiva och negative påverkningar på sina användare ges tillfälle att kunna kombinera modeller.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: Software piracy, Adware, Spyware, Private provisioning, Support seller, Bundling, Content provider

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Programvaruteknik/Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
anders.hederstierna@bth.se
Examinator / Examiner: Michael Mattsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: alternative_methods_of_financing_software.pdf (711 kB, öppnas i nytt fönster)