Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Joakim Karlsson; Blerim Kuçi , pp. 66. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Joakim Karlsson, Blerim Kuçi
Titel / Title: Kan de styra mot mål? – En studie om målstyrning i en kommunal respektive fristående skola
Översatt titel / Translated title: : Can they manage towards objectives? – A study about managing by objectives in a municipal respective independent school
Abstrakt Abstract:

Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt skolorna använder målstyrning i sin verksamhet och om de har skapat mätbara och utvärderingsbara mål.

Metod: Studien genomfördes vid två skolor i Karlskrona kommun, den kommunala skolan i Nättraby och Svettpärlan som är en fristående skola. Informationen samlades in genom intervjuer med totalt fem personer från skolorna samt personal vid kommunens Barn- och ungdomsförvaltning. Som stöd till intervjuerna genomfördes även en enkätundersökning bland de anställda på respektive skola.

Slutsatser: Vår studie visar att skolorna inte har lyckats med att införa en helt fungerade målstyrning i sin verksamhet. Vår bedömning är att ledningen på skolan har den kunskap som krävs för att få målstyrningen att fungera men då personalen inte alltid är med att sätta målen kan det brista vid implementeringen. Som det framkommer i teorier och även av vår enkätundersökning ökas motivationen bland de anställda att arbeta efter målen när de känner sig delaktiga i processen med att formulera målen. Vi gör även tolkningen att kommunikation kring mål är en bidragande faktor till hur meningsfulla målen anses vara. Skolornas svaghet är att de har svårt att skapa mätbara och konkreta mål men de har inte förkastat arbetet. De är välmedvetna om att det kommer kräva tid och hårt arbete för att få system att fungera optimalt

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Målstyrning, mål, styrning, friskola, kommunal skola, Karlskrona Kommun

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Ekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 05/20/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg, Björn Ljuggren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Nättrabyskolan, Svettpärlan

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kan de styra mot mål.pdf (747 kB, öppnas i nytt fönster)