Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Simon Claesson; Rebecka Möllheden , pp. 44. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Simon Claesson, Rebecka Möllheden
Titel / Title: Hur olika lärstilar påverkar individens upplevelse av feedback
Översatt titel / Translated title: How different styles of learning affect the individual's perception of feedback
Abstrakt Abstract:

Syfte: Syftet är att beskriva hur användningen av feedback effektiviserar organisationer.

Metod: I denna uppsats har en kvalitativ ansats använts för att studera upplevelsen av feedback på individnivå. Respondenterna, från två medelstora företag i södra Sverige, har dels intervjuats genom en riktad öppen intervjukaraktär samt fått svara på en enkätundersökning för att kategoriseras efter lärstilarna.

Slutsatser: Vårt resultat visar att individers olika upplevelser av feedback kan spåras till individens lärstil. Varje lärstil har sina egna utmärkande faktorer som organisationer bör ta hänsyn till vid förmedling av feedback till de anställda. Vi har kommit fram till att organisationers effektivitet kan höjas vid medveten användning av feedback och genom att ta hänsyn till individens lärstil.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Organisation, Lärstilar, Feedback

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8zsnl7
Program:/ Programme Ekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 11/06/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Camilla Wernersson
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012claesson.pdf (321 kB, öppnas i nytt fönster)