Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sanna Lundberg; Sara Norman , pp. 33. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Sanna Lundberg, Sara Norman
sannalundb@gmail.com, sara.jnor@gmail.com
Titel / Title: Vilka uttryck inom modeannonsering har varit vanligt förekommande inom grafisk formgivning och fotografi?
Översatt titel / Translated title: Which graphic and photographic expressions has been the most frequently used within fashion advertisement?
Abstrakt Abstract:

Denna kandidatuppsats syftar till att kartlägga de vanligast förekommande uttrycken inom grafisk formgivning och fotografi. Inom konstvetenskap är denna typ av kartläggning utbredd, medan det inom grafisk formgivning och fotografi är mindre självklart. Modeannonser och reportage för kvinnor, utgivna från 1945 till 2012 av det framstående varuhuset NK, utgör materialet för undersökningen. Bildanalys har använts som metod för att få fram ett resultat över vilka grafiska och fotografiska uttryck som använts. Analysmaterialet har därefter sammanställts till statistik och ett resultat presenteras över vilka uttryck som varit vanligt förekommande. Sedan förs en diskussion kring förändringar av uttrycken där det uppdagas att förändringar sker, men inte utifrån något tydligt mönster. Diskussionen berör även tendenser till stilar inom NK:s modeannonser, där ett fåtal stiltendenser påvisas.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Grafisk formgivning, fotografi, modeannonser, uttryck, bildelement, Nordiska Kompaniet (NK)

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8v9ejt
Program:/ Programme Digital bildproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/14/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Rebecka Molin / Pella Sahlin
pella.sahlin@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: saranorman_sanl09 & sannalundberg sahl09.pdf (28848 kB, öppnas i nytt fönster)