Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Adam Westman; Jonas Chanasima Gransing; Mikael Palm; Tommie Malmgren , pp. 63. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Adam Westman, Jonas Chanasima Gransing, Mikael Palm, Tommie Malmgren
Titel / Title: Spelskapande men en komponentbaserad arbetsprocess
Översatt titel / Translated title: To produce a game with a komponent based work flow
Abstrakt Abstract:

Syftet med detta kandidatarbete är att testa en arbetsmetod som skiljer sig ifrån det en mindre grupp i vanliga fall använder sig av: en komponentbaserad arbetsprocess för att utforska och sammanställa arbetserfarenheten med den komponentbaserade arbetsmetoden, utvecklar vi därför ett digitalt spel.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: The purpose is to test a work-flow that is a bit different from what small groups usually use: a component-based work-flow. To execute and process this work-flow, we have decided to develop a digital game.
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology
Spelutveckling - Digital Game Development
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: Arbetsmetod, spelutveckling, komponentbaserad arbetsprocess, Modellering, Animering, Programmering, Leveldesign.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kapen
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/27/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jonas Svegland Gabriel Widing
Examinator / Examiner: Peter Giger
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: houn-8kapen.pdf (1676 kB, öppnas i nytt fönster)