Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lan Nghiem , pp. 44. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Lan Nghiem
lang06@student.bth.se
Titel / Title: Kontanter och betalkort - En empirisk undersökning om privatpersoners inställning till betalkort
Översatt titel / Translated title: Cash and cards – A study on consumer attitude towards cards.
Abstrakt Abstract:

Problem: Trots att betalkort funnits länge i samhället, så används idag kontanter fortfarande i stor utsträckning. Handhavandet av kontanter innebär höga kostnader, dels på grund av extraarbetet det innebär för butiker att räkna pengar varje dag, dels för bankpersonal som ska sköta insättningar och uttag och dels för kostnader till vaktbolag som sköter penningtransporter. Om man vet varför kontanter fortfarande används till så stor utsträckning och till vad, så kan man rikta in sina insatser på var man ska öka betalkortsanvändningen.

Avgränsningar: Fokus i denna uppsats är på samtliga svenska konsumenter som har rättighet att få ha betalkort från en bank.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om produktegenskaper såsom pris och kvalité påverkar valet om att betala med kort eller kontant.

Metod: Undersökningen är genomförd som en kvantitativ undersökning. Med hjälp av teoretiska modeller och tidigare forskning analyserades resultatet från enkätundersökningen som genomfördes i Sundsvall under julen 2008.

Slutsatser: Två av tre hypoteser bekräftades i denna uppsats. Dessutom påvisades validiteten av KKM-modellen som även introduceras i denna uppsats.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nationalekonomi - Economics\Macro Economics
Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Nyckelord / Keywords: KKM, consumer behavior, cards, cash, kontanter, betalkort, produktegenskaper, product property, pris, price, quality, kvalité

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 06/25/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrik Sällberg
henrik.sallberg@bth.se
Examinator / Examiner: Henrik Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: lan_nghiem_c_uppsats.pdf (594 kB, öppnas i nytt fönster)