Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mathias Andreasson; Wynona Ekesrydh; Pia Nielsen; Mattias Schertell , pp. 22. TKS/Medieteknik, 2003.

The work

Författare / Author: Mathias Andreasson, Wynona Ekesrydh, Pia Nielsen, Mattias Schertell
pt99man@student.bth.se, wynona@ekesrydh.com, pia.p.nielsen@telia.com, pt99msc@student.bth.se
Titel / Title: Ansökan om körkortstillstånd via Internet
Översatt titel / Translated title: Apply for permission to take a driving test through Internet
Abstrakt Abstract:

Länsstyrelsen i Stockholms län hade en projektidé som gick ut på att det skulle skapas en Internetbaserad ansökan för körkortstillstånd med behörighet B, inklusive hälsodeklaration. Även en optiker skulle kunna fylla i ett synundersökningsformulär via webben. Dessa skulle sedan knytas ihop för behandling av den Länsstyrelse där den sökande bor. Alla personer som skall använda tjänsten måste inneha ett personligt medborgarcertifikat som används för elektronisk signering av ansökan. Optikern behöver ett företagscertifikat för att identifiera sig.
Vi utvecklade två interaktiva användargränssnitt samt ett gränssnitt där administratören kunde hantera all data som inkommit. All data transporterades med hjälp av Web Services (SOAP/XML). För att strukturera upp datan gjordes ett XML-schema som används för validering vid transporten. Allt dvs ansökan, hälsodeklaration och synundersökning landar sedan i en databas där all data knyts ihop som tillhör en sökande. Vi förberedde även användargränssnittet, databasen och XML-strukturen för fortsatt utveckling som t ex ansökan om andra körkortsbehörigheter och läkarintyg.
Under utvecklingen använde vi erfarenheter tagna från tidigare lästa kurser och omsatte teorier till praktik, både inom projektledning, -drift, -planering och teknologiska kunskaper. Vi tog tillvara på tidigare kurser samt utforskade nya områden inom vår valda inriktning som är webbprogrammering där Web Services ingår. Via litteratur och Internet sökte vi information som värderades. Hela arbetsprocessen genomfördes efter en iterativ produktutvecklingsmetod. Vi utvärderade och omvärderade resultat och delresultat i en ständigt pågående spiralprocess.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology
Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\Distributed Computing
Nyckelord / Keywords: Webbapplikation, .NET, Web Service, XML, Winapplikation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Giger
peter.giger@bth.se
Examinator / Examiner: peter.giger@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Länsstyrelsen i Stockholms Län

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mec002_slutrapport.pdf (69 kB, öppnas i nytt fönster)