Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Helena Collin; Veronica Karlsson , pp. 42. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Helena Collin, Veronica Karlsson
Titel / Title: EDI eller ebXML - för automatisering av affärsprocesser
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

EDI är ett välkänt och beprövat sätt för företag att automatisera sina affärsprocesser. Det är också välkänt att EDI är dyrt att både inverstera i och att använda. EDI anses också som krångligt att lära sig och att förstå. Detta har gjort att EDI aldrig riktigt har slagit igenom bland små och medelstora företag. Det internationella standardiseringsprojektet ?ebXML?, som sponsras av bland annat av UN/CEFACT och OASIS, har släppt ett ramverk för hur XML ska kunna användas för elektronisk handel, även B2B. Visionen för ebXML är att det ska vara en enkel global standard som ska kunna användas av alla, även små och medelstora företag.

Syftet med uppsatsen är att ge en vägledning för små och stora företag vilket av EDI och ebXML som skulle vara bäst för just deras företag. För att få fram detta har vi utgått från fyra olika kriterier, marknadsnisch, kundrelationer, ekonomi och kompetens. Sedan har vi analyserat små företag för både EDI och ebXML i varje kriterium och stora företag för både EDI och ebXML i varje kriterium. Efter varje del har vi gjort en bedömning om hur väl EDI eller ebXML stämmer överens med de krav som finns för företaget under respektive kriterium och gjort en poängbedömning från 1 ? 4, där 4 är bäst.

Slutsatsen av analysen blev att för små företag är ebXML bäst, då EDI både är dyrt och kompetenskrävande, vilket kan vara svårt för små företag att klara av. Vår slutsats stämmer väl överens med både visionen för ebXML och erfarenheten som finns kring användandet av EDI.

Slutsatsen för stora företag blev ingen markant fördel för något av alternativen. De båda alternativen fick nästan lika många poäng. Stora företag får se vilka kriterier som är viktigast för just deras företag och göra bedömningen utifrån detta.

Vi konstaterar också att det finns andra aspekter att titta på när man väljer mellan EDI och ebXML. Det vi trycker mest på är säkerheten som vi inte behandlat i denna uppsats men som är ett viktigt område.

Slutligen konstaterar vi att om visionen för ebXML uppfylls så kommer ebXML att bli revolutionerande för utvecklingen av B2B.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: EDI, ebXML, automatisering, affärsprocesser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsteknologiutbildning/Information Technology
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Håkan Grahn
hakan.grahn@bth.se
Examinator / Examiner: Håkan Grahn
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: x-arbklart.pdf (246 kB, öppnas i nytt fönster)