Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jonna Berg , pp. 39. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Jonna Berg
Titel / Title: Projektledares uppfattningar av lärande i projektarbete
Abstrakt Abstract:

Studien behandlar projektledares uppfattningar av lärande i projektarbete. Valet av yrkesgrupp projektledare, beror på att projektledare ofta tilldelas nya projekt vilka de snabbt är tvungna att sätta sig in i. För att ett projekt ska fungera och lärande ska uppstå är det ett måste att alla deltagare har goda relationer och ett bra samspel. Syftet med studien är att nå en ökad förståelse av projektledares uppfattningar av lärande inom projektarbete. Fenomenografiska ansatsen valdes då variation är viktigt för att fånga så olika uppfattningar som möjligt. Utifrån intervjumaterialet kategoriserades de olika uppfattningarna i beskrivningskategorier. Resultatet visade att projektledare och övriga projektdeltagare lär sig ny kunskap på en mängd olika sätt i olika situationer. Samspel, interaktion och relationer är mycket vikiga faktorer för hur projektledare och övriga projektdeltagare lär.

Ämnesord / Subject: Humaniora - the Humanities\Pedagogy

Nyckelord / Keywords: Fenomenografi, Interaktion, Lärandeprocesser, Projektarbete, Samspel, Sociokulturellt perspektiv

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/19/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00