Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Cecilia Norén; Carolin Olsson , pp. 32. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Cecilia Norén, Carolin Olsson
Titel / Title: IPv6 - gör Internet till ett nätverk utan motsvarighet i vår tid?
Abstrakt Abstract:

När IPv4 implementerades trodde experter att protokollets kapacitet skulle vara i all evighet. Ingen kunde föreställa sig den utbredning som följde under årens gång och som det ser ut idag kommer expansionen vara lika stor i många år till.

Detta har skapat ett flertal problem. Bland annat riskerar IP-adresser och nätverksnummer att ta slut inom loppet av bara några år och routingtabellerna, routrarna använder för att veta var de ska vidarebefordra paket, på att explodera i storlek.

Med åren har det tillkommit funktionalitet utanför standarden som exempelvis mobilitet. Mobilitet betyder att en enhet inte bara har en fast kopplingspunkt till Internet utan kan förflytta sig mellan dess olika nätverk.

För att komma tillrätta med problemen och standardisera nödvändig funktionalitet har man utvecklat en ny standard, IPv6.

I vårt arbete återger vi övergripande vad Internetprotokollet är för något och vad som skiljer mellan de båda versionerna.
Huvudmålet är dock att försöka ta reda på om IPv6 verkligen löser de problem som IPv4 tampas med.

Till vår hjälp har vi tagit kontakt med olika personer inom kunskapsområdet. De har via
e-post svarat på våra frågor.

Resultatet av undersökningen talar om att IPv6 löser en del av problemen, åtminstone för en överskådlig tid. Andra kommer antagligen att kvarstå.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: IPv6, IPv4, Internet, adressbrist

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for Women
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Fries
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: