Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sara Bladh; Anna Broberg , pp. 39. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Sara Bladh, Anna Broberg
Titel / Title: Föräldrars upplevelser i samband med sitt barns cancersjukdom – en litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: När ett barn drabbas av cancer så är det inte enbart barnet som blir lidande. Hela familjen, släkt och vänner blir involverade och dras med i tumulten som beskedet medför. Av alla som blir berörda blickas det närmare på föräldrarna som är barnets trygga punkt i den nya skrämmande situationen. Syfte: Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser i samband med sitt barns cancersjukdom. Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie som baseras på svenska skönlitterära böcker en skriven av en mamma och en av en pappa. Analysmetoden som författarna utgick från var en manifest innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att föräldrar upplever starka skiftande emotioner, en förändrad livssituation och att relationer påverkas i samband med sitt barns cancersjukdom. Diskussion: De olika upplevelserna kan ha att göra med gamla stereotyper. Det kan där av vara av stor vikt att föräldrarna, var för sig får möta mammor och pappor i samma situationer och utbyta erfarenheter och finna stöd i varandra.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Barncancer, föräldrar, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/09/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Holst
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: