Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Joacim Månsson; Marcus Lindgren , pp. 39. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Joacim Månsson, Marcus Lindgren
joacim@mansson.net , is98mli@student.bht.se
Titel / Title: XML som informationsbärare för EDI
Översatt titel / Translated title: XML as information carrier for EDI
Abstrakt Abstract:

Information handling has been a key issue for different companies for a long time. Electronic Data Interchange (EDI) is used to transfer different business documents from one company to another. This is done in such way that the information itself is separated from how this information is stored and handled in the companies internal systems. As different companies have different systems there is a need for a standardised format for this exchange.

There is a big difference between EDI-systems based on what kind of EDI-standard is used. The most common standard in Europe is EDIFACT, but with increased interest of using the Internet for business communication there is a need for a standard that is adjusted for use over the Internet. An XML-based standard for business communication is viewed as an alternative for Internet use. XML, which is a language developed for the Internet, can be an alternative method for EDI-communication.

This essay includes subjects such as business-to-business communication, values of e-commerce, business systems, different standards for EDI and a schematic view over various EDI-systems. The main issue for this essay is to take a closer look at an XML-based standard for EDI and to investigate if it is mature enough to be used as an alternative EDI solution.

The result of our interview and literature studies is that an XML-based solution for EDI is not mature enough, at this moment, to replace current standards for EDI. An XML-based solution should be viewed as a complement to existing standards for EDI.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Informationshantering har varit en viktig fråga för olika företag under en längre tid. Electronic Data Interchange (EDI) används för att transportera affärsdokument mellan företag. Utbytet sker på ett sådant sätt att informationen som skickas, är separerad från hur informationen lagras och hanteras i företagens interna system. Då olika företag har olika system, behövs ett standardiserat format för detta utbyte.

Det är en stor skillnad mellan EDI-system beroende på vilken EDI-standard som används. Den mest använda standarden i Europa är EDIFACT, men med ett ökat intresse för att använda Internet för företagskommunikation behövs det en standard som är anpassad för Internet. En XML-baserad standard för företagskommunikation ses som ett alternativ för användning över Internet. XML, som är ett språk utvecklat för Internet, kan vara ett alternativ för EDI-kommunikation.

Uppsatsen tar upp ämnen såsom business-to-business (B2B), e-handels fördelar, affärssystem, olika EDI-standarder och visar en schematisk bild över EDI-system. Huvudsyftet med uppsatsen är att titta närmare på en XML-baserad standard för EDI. Samt att undersöka om den är mogen att användas som ett alternativ för EDI.

Resultatet, från vår intervju och litteraturstudier, är att en XML-baserad lösning för EDI inte är tillräckligt mogen för att ersätta nuvarande EDI-standarder. En XML-baserad lösning skall ses som ett komplement till existerande EDI-standarder.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: XML, EDI, EDIFACT, XDI, affärssystem, B2B

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kamilla Klonowska
Kamilla.Klonowska@bth.se
Examinator / Examiner: Håkan Grahn
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Joacim Månsson
Hagestad 19
27645 Löderup
mobil 0709-507061

Marcus Lindren
Övre Hövik 21
430 84 Styrsö
mobil 0704-500695

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: xml som informationsbärare för edi.pdf (430 kB, öppnas i nytt fönster)