Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Louise Berg; Felicia Skoglund , pp. 39. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Louise Berg, Felicia Skoglund
Titel / Title: Hiphop och glam metal i Sverige - En undersökning och analys av skivomslag i en jämförelse över tid.
Översatt titel / Translated title: Hip hop and glam metal in Sweden - A research and analysis in a comparison over time.
Abstrakt Abstract:

Den här undersökningen fokuserar på hur skivomslagen ser ut inom hiphop och glam metal i Sverige i en jämförelse över tid. Undersökningen ska även besvara de förändringar eller icke- förändringar som skett, samt hur kulturen påverkar utformandet av skivomslag inom varje musikgenre. Syftet är att får en ökad förståelse och inblick i kopplingen mellan musikgenre och bild i utformandet av skivomslag. Med hjälp av den semiotiska bildanalysen har skivomslagen analyserats under två olika tidsperioder. Resultaten av analyserna visar att båda musikgenrerna har gått över till mer tolkningsbara skivomslag. De äldre skivomslagen är mer genrespecifika än de senare, detta hör också till att de senare blivit mer tolkningsbara då alla de äldre skivomslagen hade någon form av artist- eller banduppställning. Slutsatsen är att det är tydligt att båda musikgenrerna är mansdominerade, men detta syns främst i de äldre skivomslagen där de har artist- eller banduppställning. Båda musikgenrerna har gått ifrån den uppställningen som tidigare dominerade skivomslagen och har nu övergått till motiv som är mer öppna för tolkning som kan göra innehållet av skivan tydligare.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Hiphop, Glam metal, Skivomslag, Bildanalys, Jämförelse, Kulturstudier

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vdhb6
Program:/ Programme Digital bildproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/18/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Rebecka Molin och Pella Sahlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: berg_louise_skoglund_felicia_kandidatarbete.pdf (229 kB, öppnas i nytt fönster)