Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Viktoria Mandelberg; Lina Lindgren , pp. 71. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Viktoria Mandelberg, Lina Lindgren
Titel / Title: Går det urskilja skillnader i målkongruens med avseende på interaktiva ekonomistyrsystem?
Översatt titel / Translated title: Is it possible to define any differences in goal congruence considering interactive Management Control Systems (MCS)?
Abstrakt Abstract:

Titel: Går det urskilja skillnader i målkongruens med avseende på interaktiva ekonomistyrsystem?

Författare: Lina Lindgren och Viktoria Mandelberg

Handledare: Lars Svensson

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng

Syfte: Vi vill med denna uppsats undersöka om det blir en bättre målkongruens hos företag med mer interaktivitet i sina ekonomistyrsystem. Vi vill också undersöka om företag har samma grad av målkongruens, oberoende av vilken situation företaget befinner sig i.

Metod: Vi har valt att genomföra vår studie med hjälp av en enkätundersökning riktad till slumpvalda, tillverkande företag. Vi har kategoriserat våra frågor efter den befintliga teori vi använt oss av. Sammanställning av enkäten gjordes i e-Val, Excel och SPSS för att vi skulle kunna analysera utfallet.

Slutsatser: Vi kunde konstatera att de undersökta företagen, överlag, var mer interaktiva i sin ekonomiska styrning. En viktig slutsats var att större inslag av interaktivitet i ekonomistyrsystemen inte tycks leda till bättre målkongruens. En annan viktig slutsats var att kvinnor och män i samma företag hade sämre målkongruens. En tredje slutsats var att om ett företags situation är föränderlig/osäker, visar detta sig i målen som då också ständigt ändras, vilket även visade på sämre målkongruens, dvs. företags enkelhet att nå målkongruens ändras med situationen.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Styrning, Organisation, Interaktivitet, Målkongruens

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 08/18/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lars Svensson
lsv@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Hemming
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00