Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Wolf , pp. 63. Inst. för humaniora/Dept. of the Humanities, 2000.

The work

Författare / Author: Fredrik Wolf
fredrik.wolf@mbox301.swipnet.se
Titel / Title: Kärlekens ambivalens - en studie i Ann Jäderlunds diktsamling Som en gång varit äng
Abstrakt Abstract:

Att beträda Ann Jäderlunds poetiska landskap i samlingen Som en gång varit äng är en omtumlande upplevelse. Den värld man möter i dikterna är rik på symboler/metaforer och bilder insvepta i bedrägligt prunkande grönska med starkt erotiska undertoner. Dikternas utgångspunkt är ofta traditionella bilder av kvinnligt/manligt som sedan bearbetas och dekonstrueras. Denna dekonstruktion av konventionella och vedertagna begrepp analyseras i min uppsats, ur ett feministiskt/eklektiskt perspektiv, genom fördjupade närläsningar av den poetiska texten.

Ämnesord / Subject: Humaniora - The Humanities\Comparative Literature

Nyckelord / Keywords: Ann Jäderlund, diktanalys, dikotomier, genuskonstruktioner, relation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Språk och kultur/Humanities
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Peter Forsgren
Peter.Forsgren@ihu.hk-r.se
Examinator / Examiner: Bo G Jansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för humaniora/Dept. of the Humanities

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: uppsats11.pdf (324 kB, öppnas i nytt fönster)