Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Robert Jönsson; Niklas Olsson , pp. 54. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Robert Jönsson, Niklas Olsson
Titel / Title: Företaget i varseltider - Påverkan på dess effektivitet och produktivitet
Abstrakt Abstract:

Syftet med studien är att undersöka varsels effekter för företags effektivitet och produktivitet under lågkonjunktur.
Vår studie bygger på intervjuer med både chefer och anställda från företaget Water Jet Sweden AB.
Studiens resultat är att personal påverkas av företags beslut om varsel om uppsägning genom att arbeta mindre effektivt. Detta är så för att varslet sänker arbetsmotivationen och tryggheten vilket gör att personalen underpresterar, detta påverkar hela företaget negativt.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Effektivitet, produktivitet, arbetsmotivation, medarbetarskap, varsel

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 08/25/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg, Björn Ljunggren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Water Jet Sweden AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: företaget i varseltider.pdf (410 kB, öppnas i nytt fönster)