Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sara-Louise Bergkvist; David Sundström , pp. 73. TKS/Fysisk planering, 2006.

The work

Författare / Author: Sara-Louise Bergkvist, David Sundström
anita.larsson@bth.se
Titel / Title: Rothenburgsort - en urban trädgårdsstad
Översatt titel / Translated title: Rothenburgsort - eine urbane Gartenstadt
Abstrakt Abstract:

Stadsförnyelse i innerstadsnära läge. Utarbetning av en strukturplan för stadsdelen Rothenburgsort i Hamburg.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Hamburg, trädgårdsstad, urbanitet, Tyskland, Rothenburgsort , stadsförnyelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/06/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
gunnar.nystrom@bth.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Technische Universität Hamburg - Harburg
Anmärkningar / Comments:

sara_bergkvist@gmx.de
kdls@spray.se