Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Petrovic; Jonas Andersson , pp. 70. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Andreas Petrovic, Jonas Andersson
Andreas.petrovic@tiscail.se
Titel / Title: Aspekter på prissättningsstrategier av mobila Internettjänster
Översatt titel / Translated title: Aspects on billing strategies for mobile Internet services
Abstrakt Abstract:

För att mobila Internettjänster ska blir framgångsrika är det viktigt att de tillfredställer konsumentens behov. Priset är den viktigaste faktorn för vilken tjänst en konsument väljer. Det är viktigt att konsumenten har en uppfattning om vilka variabler som priset sätts efter, samt kan uppskatta det pris denne får betala för en tjänst. Idag är volymprissättning den vanligaste variabeln som mobiloperatörer använder för att debitera mobila Internettjänster. Den verkliga kostnaden kan vara svår att uppskatta. Vi vill därför utreda vilka andra variabler som kan användas för prissättning av mobila Internettjänster, samt undersöka konsumenters preferenser för några av dessa variabler.

Vi har försökt belysa att fler prissättningsvariabler än de som används idag, kan användas för att förmå konsumenter att använda mobila Internettjänster. De prissättningsstrategier som kan ge varaktiga konkurrensfördelar anser vi måste vara anpassade till konsumenters preferenser samt de förändringar branschen nu genomgår. Att samtliga mobiloperatörer vi har undersökt använder volymprissättning är förvånande när konsumenten kan ha svårt att uppskatta mängden data som skickas. Då vår undersökning visar att volymprissättning inte är den önskvärda prissättningsvaribeln för alla typer av mobila Internettjänster, hoppas vi att denna uppsats kan öka förståelsen för konsumenters preferenser och bidra till att fler betalningssätt används.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Nyckelord / Keywords: Mobila Internettjänster, Prissättning, Preferenser för betalningssätt, Conjoint analys

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
Anders.hederstierna@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kand_fek_mobilainternettjänster.pdf (653 kB, öppnas i nytt fönster)