Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anette Löfgren , pp. 104. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2003.

The work

Författare / Author: Anette Löfgren
alo@telia.com
Titel / Title: Öbor i öp-processen
Abstrakt Abstract:

Hur medborgarna kan påverka sin närmiljö och den lokala utvecklingen genom den översiktliga planeringen står i centrum för detta examensarbete.
För att undersöka saken har en studie gjorts på tre öar utan broförbindelse i den svenska skärgården.
Öarna Koster i Strömstads kommun, Dyrön i Tjörns kommun och Holmön i Umeå kommun skiljs åt, till viss del, vad gäller befolkningasantal, yta och avstånd till fastlandet medan likheten består av beroendet av färjeförbindelser och en starkt engagerad befolkning. De bofasta visar dessutom upp, genom hemsidor och litteratur, sitt medborgerliga engagemang för lokala utvecklingsfrågor.
Med hjälp av respektive kommuns översiktsplan / fördjupning av översiktsplanen samt information från respektive lokal utvecklingsgrupp har jag följt processen från vison till genomförande. Dessutom har jag tittat på hur de lokala utvecklingsgrupperna och samarbetet med kommunerna har fungerat.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: medborgarinflytande, lokala utvecklingsgrupper, lokalsamhället, översiktlig planering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anita Larsson
anita.larsson@bth.se
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/
Anmärkningar / Comments:

Anette Löfgren
Aspö
379 22 Drottningskär

tel. 0455-339438

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: öbor i öp-processen.pdf (995 kB, öppnas i nytt fönster)