Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Olle Eriksson; Emil Erlandsson MSE-2004:16, pp. 40. TEK/avd. för programvaruteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Olle Eriksson, Emil Erlandsson
Titel / Title: Experiences from Simulating TSP Clusters in the Simics Full System Simulator
Översatt titel / Translated title: Erfarenheter från simulering av TSP-kluster i full-system simulatorn Simics
Abstrakt Abstract:

TSP (or Telecommunication Server Platform) is a scalable, high availability cluster operating system developed by Ericsson for use in the telecommunications industry. This thesis describes an attempt to simulate a TSP cluster in the full system simulator Simics, and talks about some of the possibilities offered by such a setup and full system simulation in general. This attempt to simulate TSP was unsuccessful in completely booting the cluster in Simics, but some of the experiences and problems encountered are described. A proposed development environment for working with TSP in Simics is also presented, along with scripts that were created during this thesis to alleviate the working process.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: TSP (eller Telecommunication Server Platform) är en skalbar, högt tillgängligt kluster-operativsystem utvecklat av Ericsson för användning inom telekommunikationsindustrin. Den här rapporten beskriver ett försök att simulera TSP-kluster i full-system simulatorn Simics, och beskriver en del av de möjligheter med detta och full-system simulering i allmänhet. Det här försöket att simulera TSP lyckades inte att fullständigt boota klustret i Simics, men några av de erfarenheter och problem som stöttes på är beskrivna. En föreslagen utvecklingsmiljö presenteras också, tillsammans med script som skapades under det här arbetet för att underlätta arbetet.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Nyckelord / Keywords: TSP, TelORB, Full system simulation, Simics

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Håkan Grahn
Hakan.Grahn@bth.se
Examinator / Examiner: Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Ericsson, Virtutech
Anmärkningar / Comments:

Olle Eriksson, Contact info at www.olle-eriksson.com
Emil Erlandsson, Contact info at www.buglix.org

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thesis.pdf (290 kB, öppnas i nytt fönster)