Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Joakim Ottosson; Stefan Eriksson , pp. 34. TKS/Medieteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Joakim Ottosson, Stefan Eriksson
joot02@student.bth.se
Titel / Title: 3D Animation Karlshamns AB
Översatt titel / Translated title: 3D Animation Karlshamns AB
Abstrakt Abstract:

A project produced for Karlshamns AB.
This project is a 3D-visualization for a industrial process that shows how to clean oil from a special raw material. In this case we want with the sheanuts help show how the nut harvests, carry and then clean to be used in quality products.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Industriell animation som visar en komplicerad process på ett enkelt och pedagogiskt sätt.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Animation, 3D, industri

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Johan Claesson
johan.claesson@bth.se
Examinator / Examiner: johan.claesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Karlshamns AB
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion(1).pdf (300 kB, öppnas i nytt fönster)