Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Oscar Vivar; Tobias Thörn , pp. 54. ING/School of Engineering, 2011.

The work

Författare / Author: Oscar Vivar, Tobias Thörn
tobias.thorn@ltblekinge.se, oscar.vivar_borja@ltblekinge.se
Titel / Title: Analys och jämförelse av olika pulsoximetrar och mätmetoder.
Abstrakt Abstract:

Denna rapport handlar om pulsoximetri, SpO2-mätning, en teknik som funnits en längre tid inom sjukvården och som breder ut sig mer och mer inom olika områden vid sjukvården. En pulsoximeter används för att mäta syremättnaden i blodet och används därför som ett vanligt övervakningssystem.
Avdelning 57, lungmottagningen, på Blekingesjukhuset i Karlskrona använder dagligen pulsoximetrar av olika fabrikat, Masimo, Nellcor, OxyTrue, med mätpunkter finger och öra, på sina patienter. Studien i denna rapport syftade till att ta reda på vilket fabrikat och vilken mätpunkt som ger det mest korrekta och tillförlitliga värdet, samt även att ta reda på vilket fabrikat som svarar mot avdelningens behov.
Det utfördes 28 mätningar på olika patienter, två stycken togs bort för att värden saknades. Ursprungligen planerades det för cirka 50 mätningar vilket hade givit ett säkrare och mer tillförlitligt svar med hjälp av beräkningarna i denna studie.
En mätning består av totalt sju mätresultat per patient, sex mätpunkter med icke-invasiva pulsoximetrar och en blodgasanalys. De sex mätpunkterna består av två för varje apparat och de mäts över fingret resp örat. Blodgasanalysen som tas används som referensvärde och jämförs mot de andra mätpunkterna.
Masimo med mätpunkt öra fick efter beräkningar bäst felmarginalsvärden, Masimo med mätpunkt finger sätts som näst bäst efter beräkningar och slutsatser. Masimo gick genom studien som segrare men för avdelningens behov anses Nellcor vara fullt duglig och tillförlitlig.

Ämnesord / Subject: Elektroteknik - Electrotechnology
Signalbehandling - Signal Processing
Nyckelord / Keywords: Pulsoximetri

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kd5ks
Program:/ Programme Medicinsk teknik
Registreringsdatum / Date of registration: 07/07/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen/Degreeproject, Bachelor of Science in Engineering

Context

Handledare / Supervisor: Benny Lövström
benny.lovstrom@bth.se
Examinator / Examiner: Benny Lövström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Blekingesjukhuset

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011vivar.pdf (3408 kB, öppnas i nytt fönster)