Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Juniad Bahadar Khan; Murad Ali; Fazal Wahab MEE10:101, pp. 68. ING/School of Engineering, 2010.

The work

Författare / Author: Juniad Bahadar Khan, Murad Ali, Fazal Wahab
jbkh08@gmail.com, muac08@gmail.com, fazalwahab@gmail.com
Titel / Title: PERFORMANCE EVALUATION OF TRANSMITTED REFERENCE, FREQUENCY-SHIFTED REFERENCE AND CODE-SHIFTED REFERENCE MULTI-USER UWB SYSTEMS
Abstrakt Abstract:

Ultra wideband (UWB) is based on transmission with very short pulses of low energy. The use of UWB technology will increase in the fields of wireless communication in the near
future. The wider bandwidth of UWB technology has several advantages such as excellent penetration ability, multi-user support and high channel capacity. UWB has many applications due to its low power consumption, low cost and low interference. UWB poses design challenges for low power and low complex systems at wider bandwidth. For digital systems, it also requires high sampling rate and intensive computation to estimate gain and delay of multipath channel.
In this thesis, the performance of non-coherent transmitted- reference (TR), frequency-shifted reference (FSR) and code-shifted reference (CR) systems are compared with the
orthogonal Gold code (OG) code reference (CR) systems for single and multi-user for low data rates. First, the performance of non-coherent receivers for single-user system working in
residential line of sight (LOS) is evaluated. The results and performance comparisons are presented for TR, FSR, CR and OG-CR systems. Secondly, the performance comparison of
TR, FSR, CR and OG-CR are presented in multi-user environment. The simulation results validate that CR and OG-CR have better performance than TR and FSR in multi-user
environment. Finally, results show that CR shows better performance than OG-CR for few users and almost same performance as OG-CR at high SNR with more number of users.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Ultra wideband (UWB) är baserad på överföring med mycket korta pulser med låg energi. Användningen av UWB-teknik kommer att öka inom trådlös kommunikation i en nära framtid. Det bredare bandbredd UWB-tekniken har flera fördelar såsom utmärkt inträngningsförmåga, stöd för flera användare och hög kanal kapacitet. UWB har många tillämpningar tack vare sin låga strömförbrukning, låga kostnader och låga störningar. UWB innebär design utmaningar för låg effekt och låg komplexa system på större bandbredd. För digitala system, det kräver också hög samplingsfrekvens och intensiva beräkningar för att uppskatta vinna och försening av multipath kanal.
I denna avhandling utförande av icke-koherent överförs-referens (TR), frekvens-skiftat referens (FSR) och kod återuppspelat referensen (CR) system jämfört med den rätvinkliga Gold kod (OG)-kod (CR) system för enda och flera användare för låga datahastigheter. För det första resultatet för icke-koherent mottagare för enanvändarsystem arbetar i bostadsområden siktlinje (LOS) utvärderas. Resultaten och jämförelser prestanda presenteras för TR, FSR, CR och OG-CR-system. För det andra är att göra jämförelsen av TR, FSR, CR och OG-CR presenteras i fleranvändarmiljö. Simuleringsresultaten validera att CR och OG-CR har bättre prestanda än TR och FSR i fleranvändarmiljö. Slutligen visar resultaten att CR visar bättre resultat än OG-CR för få användare och nästan samma prestanda som OG-CR vid höga SNR med fler antal användare.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications
Signalbehandling - Signal Processing
Elektroteknik - Electrotechnology
Nyckelord / Keywords: Ultra Wideband Communications, Transmitted-Reference (TR) UWB, Frequency-Shifted Reference (FSR) UWB, Code-Shifted Reference (CSR) UWB, Orthogonal Gold Code (OG-CR) UWB, CR UWB

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 12/16/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Muhammad Gufran Khan
muhammad-gufran.khan@bth.se
Examinator / Examiner: Prof. Dr. Jörgen Nordberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: uwb final thesis report.pdf (536 kB, öppnas i nytt fönster)