Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Boman; Kristin Johansson , pp. 62. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Jenny Boman, Kristin Johansson
ie99jbo@student.bth.se, ie99kjo@student.bth.se
Titel / Title: Finansiella och icke-finansiella mål - relationen dem emellan
Översatt titel / Translated title: Financial and non-financial objectives - the relationship them between
Abstrakt Abstract:

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för om det föreligger en relation mellan finansiella och icke-finansiella mål i högteknologiska företag och hur denna i så fall gestaltar sig. En kvalitativ metod har företagits. Personliga intervjuer genomfördes på tre företag med två respondenter på vardera. Genom att belysa empiri genom teori försökte vi göra tolkningar rörande relationen. Det tycks föreligga en relation mellan finansiella och icke-finansiella mål. Icke-finansiella mål anses behöva ses tillsammans med finansiella för att generera något positivt. Det har framkommit att icke-finansiella mål är ett led i att nå de finansiella. Företagen kan dock inte säkerställa några samband, vilket har att göra med icke-finansiella måls svårigheter att nå upp till målstyrningens förutsättningar. De icke-finansiella målen ses inte som en restriktion, då finansiella i en valsituation prioriteras.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: finansiella mål, icke-finansiella mål, Balanced Scorecard, målstyrning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme Economy
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Carina Svensson, Lars Svensson
carina.svensson@bth.se, lars.svensson@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: boman_johansson.pdf (496 kB, öppnas i nytt fönster)