Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Åsa Nygren Ohlsson; Camilla Wernersson , pp. 41. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Åsa Nygren Ohlsson, Camilla Wernersson
nygrenohlsson@hotmail.com, camilla.wernersson@bth.se
Titel / Title: Arbetsrelaterad identitet - om konstruktioner av maskulinitet och femininitet på en verkstad
Översatt titel / Translated title: Workrelated identity - about constructions of masculinity and femininity in a workshop
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna uppsats har varit att genom en teoretiskt informerad empirisk undersökning skapa förståelse för vad som anses maskulint/feminint bland verkstadsarbetande män samt hur dessa betydelser konstrueras. För att uppnå vårt syfte valde vi att använda en kvalitativ metod. Empirin samlades in genom deltagande observation och samtal med verkstadsarbetande män på en enkönad arbetsplats, för att sedan analyseras utifrån de teman vi fann kring maskulinitet och femininitet. Vi kom fram till att de verkstadsarbetande männen i mångt och mycket konstruerar vad som skulle kunna ses som traditionellt västerländsk maskulin identitet - men att också motsägelser finns. Utöver detta konstrueras även femininitet - trots att inga kvinnor är närvarande.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: organisation, verkstad, arbete, arbetare, identitet, genus, maskulinitet, femininitet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme Economy
Registreringsdatum / Date of registration: 11/10/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Marie Aurell
marie.aurell@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: uppsats_camilla och åsa_slutlig.pdf (398 kB, öppnas i nytt fönster)