Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anders Hermansson; Kenneth Nilsson , pp. 23. TEK/avd. för programvaruteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Anders Hermansson, Kenneth Nilsson
Titel / Title: Interaktivitet i webbapplikationer
Abstrakt Abstract:

Som alla vet och som alla läst har användandet av Internet ökat explosionsartat de sista tio åren vilket har lett till att mängden information som nu finns tillgänglig på några sekunders avstånd in i framtiden är gigantiskt. Då fler och fler företag vill nå ut till den breda publik som Internet har, måste de skapa webbsajter på ett sådant sätt att de fångar besökarnas intresse snabbt och får dem att göra återbesök. Detta gör givetvis konkurrensen om kunderna stenhård. Hur kan man då fånga intresset hos besökare för att få en större chans att påverka dem positivt och det snabbt? Den här rapporten riktar sig framförallt till utvecklare av webbapplikationer som vill se vad som är avgörande för att försöka locka till sig fler besökare och för att behålla de som redan finns. Undersökningen inriktar sig på hur olika grad av interaktiva element påverkar besökares belåtenhet och förtroende. De olika graderna av interaktivitet var kontroll av fart och sekvens, kontroll av variabler, kontroll av transaktioner och kontroll av objekt. För att kunna undersöka de olika graderna av interaktivitet tog vi fram tre olika versioner av en webbsajt. Dessa hade samma färger, dimensioner och andra delar var exakt samma i de tre olika versionerna. Endast graden av interaktion var olika. Resultaten vi fick fram visade att med ökad grad av interaktivitet i form av spel, gästbok och sökfunktion på företagets webbsajt kan skapa högre belåtenhet för besökarna. Användarnas förtroende för webbsajten visade sig dock vara mycket lika. Ett av svaren är något högre än de andra, men skillnaden är så marginell att vi inte kan dra någon slutsats av det. Sammanfattningsvis är vår uppfattning att desto fler element som en besökare kan påverka, desto bättre och positivare uppfattas sajten om det gäller en webbsajt som har en yngre generation som huvudbesökare.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: Interaktivitet, användbarhet, belåtenhet, förtroende, interaktiva element, webbdesign

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program/Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 06/21/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ulrika Sjöström
ulrika.sjostrom@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: GlobalFun AB
Anmärkningar / Comments:

Email:
Anders Hermansson - inb00ahe@student.bth.se
Kenneth Nilsson - keni02@student.bth.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: interaktion_i_webbapplikationer.pdf (404 kB, öppnas i nytt fönster)