Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Azade Hatami; Linda Carlsson , pp. 31. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Azade Hatami, Linda Carlsson
Titel / Title: Depression och dess samverkan med ångest och dissociation.
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna studie var att studera sambandet mellan depression, ångest och dissociation. Studien grundar sig i både den psykoanalytiska teorin och den kognitiva teorin. Som deltagare valdes 90 studenter vid en högskola i södra Sverige och som materiel användes tre frågeformulär: ett dissociationsformulär, ett depressionsformulär och ett ångestformulär. Resultaten i denna studie visar på att det inte är någon skillnad i förekomsten av depression mellan män och kvinnor. Depression och ångest har en stark bindning till varandra. Dock kan inte denna studie avslöja hur begreppen depression och ångest påverkar varandra, utan troligen påverkas de av varandra i en dynamisk process. Om man har ångest har man även vissa depressiva inslag och tvärtom. Studien visar ingen bindning mellan depression och dissociation, men visar på ett samband mellan dissociation och både ångest och depression.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Depression, Ångest, Dissociation, Kognition, Psykoanalys

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 05/24/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lotten Lindblom
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: azade hatami och linda carlsson.pdf (303 kB, öppnas i nytt fönster)