Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mona Karlsson; Marie Sjölund , pp. 40. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Mona Karlsson, Marie Sjölund
Titel / Title: Normskapande processer i rekryteringsförfarandet
Översatt titel / Translated title: Norm Setting Processes in Recruiting
Abstrakt Abstract:

Genom att diskutera anställningsprocessen, ämnar studien att belysa och skapa förståelse för hur normer skapas och återskapas.
Normer skapas och återskapas i ett interagerande människor emellan. Författarna fann att stereotypa föreställningar,homosocialitet, makt och socialisation är aspekter som påverkar hur normer konstrueras och rekonstrueras i rekryteringsprocessen.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Normskapande, sociala processer, rekrytering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 11/28/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Aurell; Camilla Wernersson
mau@bth.se, cwr@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell, Camilla Wernersson och Marie Hemming
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: karlsson&sjolund-kandidat.pdf (378 kB, öppnas i nytt fönster)