Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Karlsson , pp. 18. TKS/Medieteknik, 2009.

The work

Författare / Author: Fredrik Karlsson
info@rundgangmedia.se
Titel / Title: Neozapia
Abstrakt Abstract:

Filmen handlar om en kille som heter Jonas Kiran och som bor i en liten stad i södra Sverige. Han försöker starta upp ett kulturcenter i staden för att samla ihop människor inom musik, teater m.m. för att jobba tillsammans och få nya människor att hitta kreativiteten i sig och på så vis hjälpa dom till ett kärleksfullare liv mot sina medmänniskor.
Det är en av konflikterna i filmen, men det som mest speglar filmen är att Jonas vill nå ut med sitt kärleks budskap till människor, att de ska våga öppna upp sig och älska andra.
Han vill göra revolution mot hur det materialistiska samhället idag är uppbyggt. En revolution som går ut på att väcka den kännande människan i oss. Väcka kärlekskrigaren!

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: dokumentär, film, dokumentärfilm, video, videoproduktion

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 01/13/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Daniel Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: neozapia.pdf (76 kB, öppnas i nytt fönster)