Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tobias Bertilsson; Mårten Persson , pp. 100. TEK/avd. för telekommunikationssystem, 2006.

The work

Författare / Author: Tobias Bertilsson, Mårten Persson
markus.fiedler@bth.se
Titel / Title: Situation-dependent spontaneous mobile information service for travelers
Översatt titel / Translated title: Situationsberoende spontan mobil informationstjänst för resenärer
Abstrakt Abstract:

This application is created to provide valid and relevant travel information to travelers on their journey. The application is proposed as a demonstration for seamless communications in the VINNOVA-sponsored project PIITSA (Personal Information Intelligent Transport systems through Seamless communications and Autonomous decisions).

The PIITSA-project is a cooperation between Blekinge Institute of Technology (BTH), Saab AB, SP Swedish National Testing and Research Institute and Swedish Road Administration region Stockholm. The project is going on under three years, and the goal is to define communication and decision functions which will make it easier for ITS-applications (Intelligent Transport Systems and Services) that have the need of supplying personalised information.

This project presents a solution to the question “How do I get from point A to point B in any case”. All that the user needs is a PDA with the application installed and being able to connect to the service via a mobile network. If the user has specified a route in the application, then the user will receive up-to-date information on how to get to his destination. This information is presented on the user’s PDA. If something happens on the current route, then the user will get an automatic message sent to him presenting the problem and give him a new travel route. Thanks to this the user won’t be stuck in the traffic problem and will probably reach its destination in time.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Examensarbetet tog fram en demonstrationstjänst för det VINNOVA-sponsrade projekt PIITSA (Personlig Information i Intelligenta Transportsystem genom Sömlös kommunikation och Autonoma beslut). Den används på en handdator och hjälper resenrärer "att komma från A till B i alla fall" genom att ge möjlighet att söka eller lägga in reserutter och övervaka aktuell trafikinformation i samband med dessa rutter, främst avseende kollektivtrafik i Stockholmsområdet. Mervärdet består i att resenären blir varnat automatiskt om någonting händer längs de valda rutterna och ges möjlighet att få en ny rutt. Applikationen kan användas i skarp läge.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications
Elektroteknik - Electrotechnology
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Nyckelord / Keywords: Intelligent Transport Systems and Services, mobile service, situation-dependent service, travel planner, route planner, design, demonstration

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Elektroteknik
Registreringsdatum / Date of registration: 06/21/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Markus Fiedler
markus.fiedler@bth.se
Examinator / Examiner: Markus Fiedler
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för telekommunikationssystem
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Combitech AB (Saab), Maria Jernbäcker, 351 80 Växjö
Anmärkningar / Comments:

Primary contact: Markus Fiedler, +46 708 537339

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mee0610_travelplanner.pdf (1213 kB, öppnas i nytt fönster)