Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Eva Fredriksson; Christel Svensson , pp. 36. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Eva Fredriksson, Christel Svensson
Titel / Title: Fritidsgården som lärandemiljö - Ungdomars utveckling av interkulturell kompetens
Översatt titel / Translated title: Youth center as a learning environment
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv få ökad insikt om och förståelse för hur ungdomars medvetenhet om demokratiska värdegrunder framträder. Syftet är också att se om fritidsgården som lärandemiljö möjliggör ungdomars utveckling av interkulturell kompetens. Influerade av etnografisk ansats har vi med hjälp av observationer och gruppintervju samt genom samtal med fritidsledare kommit fram till vårt resultat. Resultatet visar på att fritidsgården utgör en lärandemiljö och att ungdomars medvetenhet framträdde, i både ord och handling, i gemenskapen på fritidsgården. Den sociala gemenskapen utgör en viktig faktor för lärande och utveckling för ungdomar. Dessutom är fritidsledarna betydelsefulla för lärandemiljön.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Demokratiska värdegrunder, fritidsgård, identitetsutveckling, interkulturell kompetens, lärandemiljö, samspel, ungdomar.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 06/15/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Hansson
Examinator / Examiner: Heléne Ivarsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: file.pdf (340 kB, öppnas i nytt fönster)