Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Frida Melin , pp. 14. TKS/Medieteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Frida Melin
frida_melin@hotmail.com
Titel / Title: Programmeringsstruktur med dyslektiskt tänkande
Abstrakt Abstract:

During the period of this project I have programed a web site in php4, and also built the database in MySQL. The purpose with the projekt is to create a common web site for the various activities in the different churches located in the area of Örnsköldsvik.
In my project I have chosen to try to find a structure of programming that fits my needs as a dyslexic. In the essay you can find a more thorough description of my procedure and the structure that I have chosen to use.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Under kandidatarbetesperioden har jag programmerat en webbsida i php4 samt byggt databasen i MySQL. Syftet är att skapa en gemensam sida för de olika kyrkornas aktiviteter i Örnsköldsviksområdet. I mitt arbete har jag valt att försöka finna en programmeringsstruktur som passar mina behov som dyslektiker. I arbetet finns en mera grundlig beskriven av mitt tillvägagångssätt och över den struktur jag har valt att använda.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: PHP4, MySQL, Programmeringsstruktur, PEAR, XHTML, Dyslexi

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mattias Schertell
Examinator / Examiner: Mattias Schertell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion.pdf (283 kB, öppnas i nytt fönster)