Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Albin Eneroth , pp. 19. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Albin Eneroth
albin.eneroth@gmail.com
Titel / Title: Community-utveckling i Ruby on Rails
Översatt titel / Translated title: Community development in Ruby on Rails
Abstrakt Abstract:

Detta examensarbete riktar in sig på arbetet och utvecklandet av en websida anpassat för onlinespelare. Websidan är gjord i Ruby on Rails, ett ramverk som baserar sig på programmeringsspråket Ruby. Det har en egenskap som grundar sig i att upprepning av programmeringskod inte skall behöva förekomma, detta för att underlätta arbetsflödet samt reducera problemen som ofta uppstår med för mycket kod
Denna egenskap var något av det som inspirerade mig att fortsätta arbeta med ramverket, då jag använt mig av det innan, och på så sätt utveckla mina kunskaper i det. Min idé av att sammanställa en webbapplikation i ramverket kändes som den vettigaste formen att testa mina kunskaper genom, samt att göra något som jag kände saknades på webben – en optimal sida för grupper av onlinespelare att träff as och diskutera i forum.
Denna reflektion innehåller alltså min tankegång, min frågeställning, mitt arbetssätt, problem jag har stött på, lösningar på problemen och tidsplanering relaterat till detta – mitt examensarbete för Webbproduktion på Blekinge Tekniska Högskola.
Reflektionen innehåller också en ordlista som förklarar vissa termer som jag använder mig av i texten.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Ruby on Rails, Community, Webbapplikation, Guild, Enskild Firma

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kapwh
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 06/27/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Giger
Examinator / Examiner: Peter Giger
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00