Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Nina Dzamashvili MSE-2002-20, pp. 51. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Nina Dzamashvili
claes.wohlin@bth.se
Titel / Title: Improving process efficiency - a case study
Översatt titel / Translated title: Förbättra processeffektivitet - en fallstudie
Abstrakt Abstract:

Almost everybody in the software engineering world has read about or has heard of the importance and benefits of the mature software process. This master thesis aims to answer the question why despite all the efforts; software organizations still have difficulties to achieve the mature and effective software process. The results of the literature survey and a case study performed at a real software company have shown that there is a set of factors that may cause process inefficiency in the software companies. These factors are connected with the soft aspects of the software process such as motivation of the software engineers, process understanding and the process training.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Vad är orsakerna till att programvaruföretagen har svårt att uppnå en mogen och effektiv utvecklingsprocess? Resultatet efter en fallstudie och en literaturundersökning visar att det finns ett antal faktorer som påverkar effektiviteten på processen.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Software process, Software process improvement, Mature software process, Effective software process

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Programvaruteknik/Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Conny Johansson
conny.johansson@bth.se
Examinator / Examiner: Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Nina Dzamashvili
Övre Brunnsvägen 46,
SE-372 36 RONNEBY
Sweden
E-mail: nina.dzamashvili@bth.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mythesismse_2002_20.pdf (305 kB, öppnas i nytt fönster)