Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Larsson , pp. 41. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Emma Larsson
contact.emmalarsson@gmail.com
Titel / Title: Webbdesign för barn - En studie om användarvänlighet och webbdesign, samt en prototyp av den ”ultimata” webbplatsen för barn mellan 9-12 år.
Abstrakt Abstract:

Hur ser den ”ultimata” webbplatsen för barn ut? Hur vet man om en webbplats är användarvänlig, hur testar man det? Vad är det viktigaste man bör tänka på när man designar en webbplats för barn? Dessa frågor kommer i detta arbete analyseras och besvaras. Arbetet innehåller även en lista på populära webbplatser som barn mellan 9-12 år besöker dagligen. Statistiken för de webbplatser som barn besöker mest är hämtad från den enkätundersökning som genomförts i två skolor i Karlshamns kommun, klass tre till sex. Statistiken jämförs sedan med tidigare forskning för att ge en bild över utvecklingen av barns internetanvändning. Sammanlagt 168 barn medverkade i undersökningen, antalet gav en generell bild av hur barn i dessa åldrar ser på en webbplats och hur de vill att en webbplats ska se ut.
Arbetet är både teoretiskt och praktiskt då målet har varit att skapa en prototyp av den ”ultimata” webbplatsen för barn.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: webbdesign, användarvänlighet, användartest, fokusgruppstest, design, barn

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8veh9x
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/19/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Giger
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: webbdesign för barn.pdf (1814 kB, öppnas i nytt fönster)