Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Persson MCS-2004:03, pp. 33. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2004.

The work

Författare / Author: Johan Persson
surak@rsn.bth.se
Titel / Title: A study on the use of OpenGL in window systems
Översatt titel / Translated title: En studie av hur OpenGL används i fönstersystem
Abstrakt Abstract:

OpenGL is getting used more in window system as a way of improving performance and enabling new functionality. Examples of two systems using different approaches of how OpenGL is being used are Quartz Extreme and Fresco. Quartz Extreme uses window composition which assures fast redisplay and Fresco on the other hand uses a structured graphics approach which utilises OpenGL on a much lower level compared to Quartz Extreme which operates at a window level. Fresco’s way brings great flexibility and an ability to mix 2D and 3D-objects on the desktop. But each of the approaches has its problems; Quartz extreme requires a large amount of memory for buffering of the window contents and Fresco has performance problems when redisplaying complex structures.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: OpenGL används mer och mer i fönstersystem som ett sätt att förbättra prestanda och möjliggöra ny funktionalitet. Två exempel på olika sätt att nyttja OpenGL är Quartz Extreme och Fresco, Quartz Extreme använder fönster komposition vilket garanterar snabbt omritning av fönster medan Fresco använder Structured Graphics vilket använder OpenGL på en mycket lägre nivå inom fönstersystemet jämfört med Quartz Extreme som är på fönster nivå. Frescos angreppsätt medför en större flexibilitet och möjligheten att blanda 2D och 3D-objekt på skrivbordet. Men bägge angreppsätten har sina nackdelar; Quartz Extreme kräver en stor mängd minne eftersom den buffrar fönsterinnehållet och Fresco får problem med prestandan vid omritning av komplexa strukturer.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems

Nyckelord / Keywords: Window systems, OpenGL, Fresco, Quartz Extreme, Structured Graphics, Window Composition

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program/Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Björn Törnqvist
bjorn.tornqvist@bth.se
Examinator / Examiner: Rune Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Blekinge Tekniska Högskola

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: pt99jps_master_thesis.pdf (292 kB, öppnas i nytt fönster)