Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jonas Tallhage , pp. 48. COM/School of Computing, 2011.

The work

Författare / Author: Jonas Tallhage
jonas@tallhage.se
Titel / Title: Designing a BPM board for use in a modular evaluation kit
Översatt titel / Translated title: Design av ett BPM-kort för användning i ett modulärt test-kit
Abstrakt Abstract:

Ericsson Power Modules -- a subdivision within the Ericsson Corporate Group that develops DC/DC converters -- is currently developing an evaluation kit for its main product. In this bachelor's thesis project an initial prototype for a part of this evaluation kit has been designed. The design work has focused on the electrical and to some degree mechanical construction and has largely consisted of adapting an already existing design to the requirements of the evaluation kit.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Ericsson Power Modules - en avdelning inom Ericsson-gruppen som utvecklar DC/DC-omvandlare - utvecklar för närvarande ett test-kit för sin huvudprodukt. I detta examensarbete så har en första prototyp för en del av detta testkit designats. Designarbetet har fokuserat på den elektriska samt i viss mån mekaniska konstruktionen och har huvudsakligen bestått i att anpassa en redan existerande design till de krav som ställts på test-kitet.
Ämnesord / Subject: Elektroteknik - Electrotechnology
Telekommunikation - Telecommunications
Nyckelord / Keywords: test kit, DC/DC-converter

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8hze9m
Program:/ Programme Elektroteknik
Registreringsdatum / Date of registration: 06/20/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen/Degreeproject, Bachelor of Science in Engineering

Context

Handledare / Supervisor: Jan NK Carlsson
jan.nk.carlsson@bth.se
Examinator / Examiner: Jan NK Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Ericsson Power Modules
Anmärkningar / Comments:

I can be reached at +46 73-50 65 436

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011tallhagen.pdf (743 kB, öppnas i nytt fönster)