Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristina Brandt; Siv Gylling ISRN: BTH-IMA-EX--2001/C-03--SE, pp. 103. Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering, 2001.

The work

Författare / Author: Kristina Brandt, Siv Gylling
utv98kbr@student.hk-r.se, utv98sgy@mail.student.hk-r.se
Titel / Title: Rening av avloppsvatten efter skärprocess
Abstrakt Abstract:

ABB I-R Waterjet Systems combines the robotics and motion expertise of ABB Flexible Automation with high-pressure intensifier/pumping technology from Ingersoll-Rand to provide and continue to develop innovative waterjet cutting systems for global markets.
The purpose of this assignment is to develop a process water purifier. The purifier should be applicable as an option to ABB I-R’s production cell Cutting-Box.
At first hand the process water should be purified well enough to let out in the municipal sewage system, but the ultimate solution is purifying the process water to the range that recycling is possible.
When investigating the different principle of purifying water, a research of different products and their manufactories was done.
These different products were compared and the principle of filtration was the most applicable, as most of the products were designed for far larger applications.
As the process water contains quite large amount of particles, it is necessary to perform the filtration in different steps.
The process water purifier is therefore composed of a module of coarse filtration and one of micro filtration.
In the module of coarse filtration the mainly amount of fibres and particles are eliminated. They are kept back in the container unit with the larger fragments and dumped with these when the container is emptied.
In the module of micro filtration the filtration is performed in two steps.
In the first step particles larger than 50m are eliminated, in the second step the micro filter is setting the range of purifying, in this case 10m. The purified water is led on either for recycling or the municipal sewage system.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: ABB I-R Waterjet Systems kombinerar robot- och rörelseteknik från ABB Flexible Automation med högtryckspumpteknologi från Ingersoll-Rand. Därigenom har man utvecklat innovativa vattenskärningssystem för en global marknad.
Uppgiftens syfte är att till ABB I-R’s produktionsceller, som säljs under produktnamnet Cutting-Box, ta fram en reningsanläggning för använt processvatten vid vattenskärning.
Vattnet skall i första hand renas till den grad att det får släppas ut i det kommunala avloppet, men den ultimata lösningen på problemet är att få fram ett slutet system där vattnet kan recirkuleras.
Vid sökning av lämpliga reningssätt blev första steget att inrikta sökandet på befintliga principer och därtill hörande tillverkare av reningsanläggningar och deras produkter. Dessa olika produkter jämfördes sedan och den mest tillämpbara produkten valdes ut.
Filtrering visade sig vara den metod som är enklast att tillämpa, kan användas stegvis, är billig och finns både som återanvändnings- och engångsfilter.
Eftersom skärvattnet innehåller en förhållandevis stor mängd partiklar i olika storlekar är det nödvändigt att utföra filtreringen stegvis. Processvattenreningsanläggningen är därför uppbyggd av en grovfiltreringsmodul och en mikrofiltreringsmodul.
I grovfiltreringsmodulen filtreras alla större partiklar bort. Dessa fångas upp i containervagn som sedan kan tömmas ut på lämpligt ställe.
I mikrofiltreringsmodulen sker filtreringen i två steg. Första steget filtrerar bort synliga partiklar (partiklar större än 50m), andra steget säkrar en viss storlek på partiklarna i vattnet som sedan släpps vidare, antigen till recirkulering eller avlopp.
Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: reningsanläggning, processvatten, vattenskärning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Utvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Tekn. dr Mats Walter
mats.walter@bth.se
Examinator / Examiner: Tekn. dr Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering
Inst. för maskinteknik S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.ima.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: ABB I-R, Ronneby Sverige
Anmärkningar / Comments:

Siv Gylling
Kuggebodavägen 74
372 94 Ronneby
0457-30679

Kristina Brandt
Ytterön
370 42 Torhamn
0455-58032