Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jonas Karlsson; Richard Ingemannsen , pp. 19. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Jonas Karlsson, Richard Ingemannsen
it99jca@student.bth.se, it99rin@student.bth.se
Titel / Title: Säkerhet i trådlösa nätverk
Abstrakt Abstract:

Användandet av trådlösa nätverk ökar med rask takt och blir allt vanligare. Enligt en artikel i Computer Sweden kommer de trådlösa näten att ha 20 miljoner användare om 4 år.
Analysföretaget Gartner Group har nyligen gjort en undersökning bland företag, vars syfte var att ta reda på hur stort intresset var för WLAN. Resultatet visade att 50% av företagen funderar på att köpa och installera WLAN-lösningar (Planet Wireless september 2001).

Syftet med detta arbete var att beskriva hur den inbyggda krypteringsfunktionen WEP som för Wired Equivalent Privacy fungerar och hur säker den är, dvs hur lätt man kan knäcka
krypteringen. Följande frågeställningar har besvarats genom litteraturstudier och ett praktiskt försök:

Hur är trådlösa nät uppbyggda?
Hur fungerar den inbyggda krypteringen WEP och hur säker är den?
Vad kan man göra förutom att använda sig av WEP för att skydda sig mot avlyssning/intrång?

Det praktiska försöket bestod av att knäcka WEP-krypterade filer med hjälp av programmet WEPCrack. Resultatet från detta försök visade att det var praktiskt möjligt att få fram den hemliga nyckeln.

Vi har fått bekräftat att vårt antagande, ?Baserat på de artiklar och tidningar vi har läst, antar vi att säkerheten i WLAN inte är tillfredsställande och nu vill vi på djupare plan ta reda på hur det ligger till med detta?, stämmer överens med den slutsats vi har kommit fram till. Slutsatsen är att WLAN är osäkra och att WEP går att knäcka.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications

Nyckelord / Keywords: WLAN, trådlösa, WEP, nät, RC4, IV, kryptering, säkerhet, WEPCrack

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsteknologiutbildning/Information Technology
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Carlsson
bengt.carlsson@bth.se
Examinator / Examiner: Bengt Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

jcsunset@hotmail.com
richard.ingemannsen@swipnet.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: säkerhetitrådlösanät.pdf (130 kB, öppnas i nytt fönster)