Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Henrik Fristedt; Marcus Olsson; Carl-Johan Wåhlberg BTH-IMA-EX--2003/C-11--SE, pp. 179. Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering, 2003.

The work

Författare / Author: Henrik Fristedt, Marcus Olsson, Carl-Johan Wåhlberg
Titel / Title: Utveckling av formningsmodul för provning av verktygsstål
Abstrakt Abstract:

Vid Industriellt UtvecklingsCentrum i Olofström AB utförs bland annat slitageprov av verktygsstål vid plastisk formning av plåt. Parametrar som undersöks är verktygstålsmaterial, plåtkvalitéer, ytbehandlingsmetoder, smörjning och olika kombinationer av dessa faktorer. Den nuvarande testmetoden upplevs av IUC som icke tillräckligt produktionslik. Därför skulle det vara önskvärt med ett mer produktionslikt slitagetest än det nuvarande.

Vårt uppdrag var förutom att utforma ett nytt slitagetest även att undersöka intressenters synpunkter på den nuvarande testmetoden och önskemål om ett framtida slitagetest.

Inledningsvis inventerades befintliga slitagetestmetoder för att försäkra sig om att särskilja det nya testet från befintliga testmetoder och kartlägga vilka egenskaper som undersöks.
Eftersom önskemål om ett mer produktionslikt slitagetestmetod fanns behovet av att göra en studie för att definiera begreppet mer produktionslik. Med ledning av denna studie bestämdes att dragpressning av en rektangulär burk var en lämplig geometri. Eftersom slitagetest kommer att utföras på flertalet olika verktygsstål krävs en moduluppbyggnad av formningsenheten med lätt utbytbara slitdelar.

För konstruktion av verktyget användes tillämpliga delar av Fredy Olssons metod för produktutveckling. Konstruktionsarbetet vid såväl princip- som primärkonstruktionsfasen präglades av funktion och verkningssätt vid plåtformning. Detta medförde begränsade alternativa möjligheter för innovativa lösningar av ingående delar i formningsmodulen. En stor del av konstruktionsarbetet var att välja och placera givare i verktyget för att erhålla tillförlitlig mätdata.

Den slutgiltiga konstruktionen av formningsmodulen resulterade i en uppdelning i enheter bestående av en slitdel och en fästdel. Stor vikt lades vid slitdelens tillverkningsvänlighet och lättutbytbarhet. En prototyp som visar funktion och bekräftar utbytbarheten har tillverkats. Konstruktionen har anpassats för kraft-, temperatur- och akustisk-emmissionsgivare.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: slitagetest, verktygsstål, plåtformning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Utvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för maskinteknik/Dept. of Mechanical Engineering
Inst. för maskinteknik S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.ima.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Industriellt UtvecklingsCentrum i Olofström AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete_iuc.pdf (5946 kB, öppnas i nytt fönster)