Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maria Loord , pp. 36. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Maria Loord
Titel / Title: Intellektuella redskap för lärande i nätbaserade distanskurser ur ett sociokulturellt perspektiv
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna uppsats är att identifiera och beskriva de intellektuella redskap för lärande som läraren uppmanar studenterna att tillämpa inom ramen för två nätbaserade distanskurser i pedagogik. Studien tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv och baseras på kvalitativ analys av sex chattar som förs mellan läraren och studenterna. Resultatet visade på flera intellektuella redskap som läraren uppmanade sina studenter att använda sig utav. Ur analysen kunde också vissa relationer mellan redskapen uttolkas mot bakgrund av hur läraren relaterade redskapen till varandra i undervisningskontexten. Det intellektuella redskap som läraren mest uppmanade studenterna till att använda sig av var meningsfull interaktion i den meningen att läraren kontinuerligt försökte få studenterna till att föra en fruktbar dialog både med varandra och med läraren. Ett annat viktigt redskap som läraren också ofta uppmanade studenterna till att använda sig av var samreflektion, vilket innebar att studenterna skulle reflektera tillsammans kring olika erfarenheter och vetenskapliga begrepp. Analysen visade även på att läraren ytterst strävade efter att utveckla ett medvetet perspektivseende hos studenterna, vilket också kan tolkas som ett redskap för lärande.

Ämnesord / Subject: Humaniora - the Humanities\Pedagogy

Nyckelord / Keywords: distansstudier, intellektuella redskap, meningsfull interaktion, samreflektion, erfarenhet, vetenskapliga begrepp, perspektivseende, sociokulturellt perspektiv

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Pedagogik för IT-stödd distansutbildning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/09/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Brodin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: maria uppsats 20090607.pdf (281 kB, öppnas i nytt fönster)