Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Niklas Leijon , pp. 98. ING/School of Engineering, 2012.

The work

Författare / Author: Niklas Leijon
leijon83@gmail.com
Titel / Title: Rörligt Målspel
Översatt titel / Translated title: Moving Target System
Abstrakt Abstract:

This report covers the development of a moving target system for when police and military practice close quarter combat in urban environments. The ultimate goal is to simulate a realistic combat situation with moving enemy targets.

The main emphasis has been placed on obtaining a mechanical functional virtual prototype in a CAD environment. Prototype electronics will be constructed by another party and is not included in this report. The project has been performed at the Department of Mechanical Engineering. Blekinge Institute of Technology in Karlskrona Sweden, in collaboration with SALVATOR AB in Årjäng Sweden.

The common moving target system used in the military today, are targets that travel on a designated path, often a steel rail. Today these targets are mostly aimed for target practice for larger vehicles such as armed combat vehicles and tanks and are very large, heavy and not suitable for urban combat purposes.

In the principle design stage, the project was divided into two sub projects. A number of ideas for the wagons drive system and the rail construction were drawn. After a discussion with SALVATOR AB the most appropriate idea for each were chosen for primary design development.

Concept C was chosen in the primary design stage and consists of an electric motor with corresponding gear and belt pulley. With synchronous belt and pulleys on the front and rear axle equal amounts of torque are applied at the wheels. The construction is simple, proven technology and fairly inexpensive to produce.

In the primary design stage further development of the system was done by building around the belt drive system chosen in the principal stage. THe end result was a complete virtual mechanical prototype of a moving target system designed to be easily assembled before target practice and easily dismantled after target practice.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Rapporten behandlar framtagandet och nyutvecklingen av ett rörligt målspel avsedd för polisens och militärens ”strid i bebyggelse” övningar (i fortsättningen förkortat SIB). Slutmålet är att återskapa en mer realistisk stridsituation för soldater och polis med fiendemål som rör sig från en plats till en annan.

Den största vikten har lagts på att få fram en mekanisk virtuell prototyp i CAD-miljö. Prototypens elektronik utvecklas av annan person och ingår inte i detta arbete. Projektet har utförts på Institutionen för Maskinteknik, Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona på utbildningen Civilingenjör inom maskinteknik på uppdrag av SALVATOR AB, Årjäng.

Ett rörligt målspel är en måltavla som oftast förflyttas framåt på en räls. I dagsläget finns denna rälsburna modell främst för skjutövningar åt större fordon som stridsvagn och stridsfordon. Dessa måltavlor är stora, tunga och lämpar sig inte för att simulera fiendesoldater i en SIB-övning.

I principkonstruktionen delades projektet upp i 2 delprojekt. Ett antal konceptförslag för rälsens konstruktion samt vagnens drivning togs fram. Efter kontroll av kriterieuppfyllelsen, egna funderingar och diskussion med SALVAOTOR valdes ett lämpligt rälsfäste och drivningskoncept C för vidareutveckling i primärkonstruktionen.

Koncept C består av en steglös elektrisk motor med tillhörande hålsnäckväxel . Tillsammans med ett kuggremshjul drivs fram- och bakaxel via en kugghjulsrem. Måltavlan vrids ett kvarts varv vid träff av kula via en kullagrad axel direkt anknuten till en separat mindre elektrisk motor. Fördelarna med konceptet är beprövad teknologi, enkel konstruktion och relativt billig att framställa.

I stadiet för primärkonstruktion vidareutvecklades vagnens utförande mer detaljerat i CAD-miljö. Resultatet blev en mekanisk komplett prototyp av rörligt målspel avsedd att monteras ihop inför skjutövningen och sedan demonteras efter övningens slut.
Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Rörligt, Målspel, SIB, Strid, Bebyggelse

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vmg8l
Program:/ Programme Civilingenjörsprogram i maskinteknik
Registreringsdatum / Date of registration: 06/26/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för civilingenjörsexamen/Degree project, Master of Science in Engineering

Context

Handledare / Supervisor: Ing. Thomas Leijon, Birger Petterson Wiik, SALVATOR AB
Examinator / Examiner: Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: SALVATOR AB