Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lena Brandt Gustafsson , pp. 82. TKS/Fysisk planering, 2009.

The work

Författare / Author: Lena Brandt Gustafsson
lbg@bth.se
Titel / Title: KILEN - en ny stadsdel i Ronneby mellan resecentrum och ån
Abstrakt Abstract:

Planområdet Kilen avgränsas av resecentrum i öst och av Ronnebyån i väst. Genom en nyexploatering vill Ronneby kommun ändra användningsområdet från industriverksamhet till bostäder och bygga cirka 120 lägenheter.
Det centrala läget gör att affärer, skola, dagis och annan service finns inom bekvämt gångavstånd. Att bo precis intill resecentrum ger mycket goda pendlingsmöjligheter för de boende i området. Förhoppningen är att ny bostadsbebyggelse i Kilenområdet även ska bidra till att förstärka stråket mellan centrala Ronneby och Soft Centerområdet och Brunnsparken.
Tillsammans med centralt belägna gamla hamnområden är före detta stationsområden och dess närområden populära platser att bebygga. Fördelarna med att bygga på ett redan exploaterat område är flera. Exempelvis kan det innebära att man istället kan spara ett centralt beläget grönområde i sökandet efter ny, central mark för bostadsbyggande.
Trots att Ronneby är en stad belägen nära havet, med Ronnebyån som en förbindelselänk mellan centrala Ronneby och havet, saknar staden den marina prägel som t.ex. grannstäderna Karlshamn och Karlskrona har. Förr i tiden kunde stora båtar köra i ån ända upp till torget. Detta gjorde att ån och närheten till havet då var ett mer påtagligt inslag i centrala Ronneby. Idag hindrar låga broar större båtar från att kunna komma in i ån. Den lägsta bron är den som finns i åns mynning ute i Ronnebys hamn. Den dåliga tillgängligheten för båttrafiken anges ofta som anledningen till varför ån utnyttjas dåligt i centrala Ronneby.
Vid planeringen av ett nytt bostadsområde i järnvägens närhet är det viktigt att man beaktar de olägenheter i form av buller och vibrationer som tågtrafiken kan ge upphov till. Tendenserna för att andelen godstransporter med tåg ökar är positivt för miljön och för samhället i stort. Men detta ställer även ökade krav vid planeringen av ett bostadsområde som Kilen för att kunna vidta de åtgärder som krävs i syfte att kunna erbjuda bostäder som är attraktiva och hälsosamma både idag och i framtiden.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing

Nyckelord / Keywords: resecentrum, bostäder, småstad, buller, vibrationer, Ronneby

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/02/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Claes-Åke Kindlund
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kilen slutversion.pdf (8623 kB, öppnas i nytt fönster)