Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Esuendale Shewandagn Lemma; Syed Athar Hussain; Wendwossen Worku Anjelo MEE09:77, pp. 102. COM/School of Computing, 2010.

The work

Författare / Author: Esuendale Shewandagn Lemma, Syed Athar Hussain, Wendwossen Worku Anjelo
esla08@bth.student.se, ahsy05@bth.student.se, wewo08@bth.student.se
Titel / Title: Performance Comparison of EIGRP/ IS-IS and OSPF/ IS-IS
Översatt titel / Translated title: Performance Comparison of EIGRP/ IS-IS and OSPF/ IS-IS
Abstrakt Abstract:

In modern communication networks, routing protocols are used to determine the shortest path to the destination. Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) and Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) are the dominant interior routing protocols for such networks.
This thesis presents a simulation based analysis of these protocols. We used the combination of EIGRP&IS-IS, OSPF&IS-IS routing protocols on the same network in order to reveal the advantage of one over the other as well as the robustness of each protocol combination and how this is measured. To carry out the network simulations, we used Optimized Network Engineering Tool (OPNET).
The comparison analysis is based on several parameters that determine the robustness of these protocols. The routing protocol convergence time is one important parameter which determines the time needed by the routers to learn the new topology of the network whenever a change occurs in the network. The routing protocol which converges faster is considered a better routing protocol. Point-to-point link throughput, HTTP object response time, database response time and e-mail download response time are other parameters we used to measure the routing performance of the network.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: I moderna kommunikationsnät, är routingprotokoll används för att bestämma den kortaste vägen till destinationen. Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) och Intermediate System till Intermediate System (IS-IS) är den dominerande interiören routingprotokoll för sådana nät.
Denna avhandling presenterar en simulering baserad analys av dessa protokoll. Vi använde en kombination av EIGRP & IS-IS, IS OSPF &-IS routingprotokoll i samma nätverk i syfte att avslöja fördel ovanpå varandra samt robustheten i varje protokoll kombination och hur detta mäts. Att utföra nät simuleringar har vi använt Optimerad Network Engineering Tool (OPNET).
Jämförelsen Analysen bygger på flera parametrar som avgör hur starka dessa protokoll. De routingprotokoll konvergens tid är en viktig parameter som bestämmer den tid som krävs av routrar för att lära sig nya topologi i nätverket snart en ändring sker i nätet. Routing-protokoll som konvergerar snabbare anses vara en bättre routing protokoll. Punkt-till-punkt länk genomströmning, HTTP objekt svarstid, databas responstid och e-post nedladdning responstid är andra parametrar som vi använde för att mäta routing nätverkets prestanda.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications
Signalbehandling - Signal Processing
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Nyckelord / Keywords: ABR, ASBR, DUAL LSA, LSDB

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Registreringsdatum / Date of registration: 01/16/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Dr. Doru Constantinescu
doru.constantinescu@bth.se
Examinator / Examiner: Dr. Doru Constantinescu
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Esuendale- +46738790290
Syed- +46738957792
Wendwossen +46738956203