Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Adnan Azam; Taimoor Siddique MEE10:23, pp. 68. ING/School of Engineering, 2010.

The work

Författare / Author: Adnan Azam, Taimoor Siddique
azam.adnan1@gmail.com, siddiquee.taimoor@gmail.com
Titel / Title: Spectrum Optimization in Cognitive Radio Networks using Genetic Algorithms
Översatt titel / Translated title: Spectrum Optimering i kognitiv Radio Networks med genetiska algoritmer
Abstrakt Abstract:

The rapid revolution in wireless communication in past years has increased the demand of radio spectrum to fulfill quality of service (QoS) requirements of wireless applications, leading to spectrum overcrowding. To solve the spectrum overcrowding problem, cognitive radio (CR) has emerged as a leading technology because it can intelligently sense an unused spectrum without creating any harm to authorized users. Once the spectrum is sensed, to fulfill QoS requirement of the application and to utilize the radio resources more efficiently, an intelligent decision to allocate an optimum spectrum is a prime requirement.
In this thesis work a spectrum allocation procedure is proposed. Genetic Algorithms (GA) an evolutionary computational technique is used which works on Darwin theory of evolution. It defines the radio in the form of chromosomes and genes. The procedure is modeled using Matlab, and the application’s QoS requirements are given as input to the GA procedure, which results in an optimum solution after several evolution

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Den snabba revolution inom trådlös kommunikation under de senaste åren har ökat efterfrågan av radiospektrum för att fullgöra tjänsternas kvalitet (QoS) för trådlösa tillämpningar, vilket leder till spektrum överbeläggning. För att lösa spektrum överbeläggning problemet, kognitiv radio (CR) har trätt fram som en ledande teknik, eftersom det kan intelligent mening en oanvänd spektrum utan att skapa någon skada för behöriga användare. När spektrum anade att uppfylla QoS krav på ansökan och att använda radion resurserna mer effektivt, ett intelligent beslut om att tilldela en optimal spektrum är ett bra krav.
I det här examensarbetet en spektrumallokering förfarande föreslås. Genetiska algoritmer (GA) en evolutionär datoriserad teknik används som arbetar Darwins evolutionsteori. Den definierar radio i form av kromosomer och gener. Förfarandet modelleras med hjälp av Matlab, och programmets QoS krav har uppställts som underlag till GA förfarandet, vilket resulterar i en optimal lösning efter flera evolution
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications
Signalbehandling - Signal Processing
Nyckelord / Keywords: EM, FCC, CR, QoS, GA, SDR, EC, GP, DSP, FPGA, BER, RF, FM, BPSK, QPSK, GMSK, 16 QAM, DPSK, MSK, OFDM, OOK, GW, FP, ABS, AWS

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Registreringsdatum / Date of registration: 04/16/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Maria Erman
msm@bth.se
Examinator / Examiner: Jörgen Nordberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

ADNAN AZAM
Mobile: +92-3005867178, +92-3454448506
Address: c/o Noor Shah Jehan, H-No: 546, Street #62, Sector D-2, Phase-1, Hayatabad, Postal Code: 25000, Peshawar, Pakistan

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: adnan-taimoor_final-report.pdf (4101 kB, öppnas i nytt fönster)