Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Piotr Dabrowski; Håkan Johnsson; Markus Nordqvist , pp. 46. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2004.

The work

Författare / Author: Piotr Dabrowski, Håkan Johnsson, Markus Nordqvist
Titel / Title: Svenska Spels möjligheter - När en skyddad marknad blir utsatt för konkurrens på Internet
Översatt titel / Translated title: Svenska Spels opportunities – When a protected market gets competition on the Internet
Abstrakt Abstract:

Syfte/purpose: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den svenska spelmarknaden har påverkats av Internets framväxt. Uppsatsen avgränsas till att se hur Svenska Spel bemöter de nya konkurrenterna på Internet. Det vill säga vilka marknadsstrategier Svenska Spel använder sig av, dessutom undersöks hur spelarna värderar de nya spelmöjligheter som framkommit.
/ The purpose of this thesis is to investigate how the development of the Internet has affected the Swedish betting market. The thesis is limited to see how Svenska Spel is facing the new competitors on the Internet. This includes the market strategies that Svenska Spel is using and how the gamblers valuate the new possibilities to gamble.
Metod/method: En kvalitativ undersökning där åsikter och fakta samlades in genom enkätundersökningar, intervjuer och egna observationer. / A qualitative study where opinions and facts are gathered together through surveys, interviews and own observations.
Slutsatser/results: Svenska Spel har vissa fördelar på Internet gentemot konkurrenterna. Om de utnyttjar dessa på rätt sätt så har de möjligheten att lyckas i den nya konkurrensen på Internet. / Svenska Spel have some advantages on the Internet compared to the competitors. If they use these in the right way they have the possibility to manage in the new competition on the Internet.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Internet, Strategi, Konkurrens, Information, Vadslagning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme Economy
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
Examinator / Examiner: Anders Nilsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: magister, dabrowski, johnsson, nordqvist.pdf (351 kB, öppnas i nytt fönster)