Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jonas Göransson; Johan Hansson , pp. 50. TKS/Medieteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Jonas Göransson, Johan Hansson
jonas.goransson@korphult.se, johan_hansson2000@yahoo.se
Titel / Title: Ljudet av William
Översatt titel / Translated title: The Sound of William
Abstrakt Abstract:

Ett Film som projekt, en film om ljud, en film om ljudet i film. En film inspelad professionellt med professionella medarbetare. Kandidatarbetet gick ut på både skapa en film inriktad på ljud och skapa ett fungerande filmteam. Arbetet tar upp både det tekniska inom filmljud men även processen i ett filmteam. I arbetet följer vi processen från dess början till dess slut. Filmen blev ett stort bevis på att vi klarade av kandidatarbetet.

--

A film as a project, a film about sound, a film about the sounds in a movie and its effects and consequenses. A film recorded professionally with educated filmmakers. The project was to make a movie, working with different aspects on sound, but also to function as a film crew. This paper deals with sound on several levels e.g technical and the perception of sound, both the technical sound but also the process of working as a film crew. In this paper you get to follow that process from beginning to end with the actual movie as a result.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Metafilm, en film om ljud, att fungera i ett filmteam, ljudproduktion, ljudteknik, Blekinge Tekniska Högskola, BTH, Digital ljudproduktion, Film, Ljud, A film about sound, To work in a film crew, Sound production, Sound engineering, Blekinge Institute of Technology, Digital Sound, Film, Sound

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 01/02/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Patrik Vören
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Korphult Kompani AB
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflekjogqjoha.pdf (660 kB, öppnas i nytt fönster)