Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Isén , pp. 23. TKS/Medieteknik, 2005.

The work

Författare / Author: Daniel Isén
johan.claesson@bth.se
Titel / Title: Mixi Print AB
Översatt titel / Translated title: Mixi Print AB
Abstrakt Abstract:

Detta projekt är en hemsida för Mixi Print AB. Den ska fungera som en framsida för företaget ur ett digitalt synsätt, en plats där det går att få fram information om företaget och dess produkter snabbt och enkelt. Jag har arbetat med programmet flash eftersom det ger möjlighet till bra och enkel men ändå fräsch design. Till detta så har jag kombinerat php och MySQL för att kunna koppla det till en databas. Som en del i projektet så har jag också reflekterat över grafiska bitar på Internet jämfört med hur det var innan.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Hemsida, Internet, Mixiprint, Mixi Print, Flash, PHP, Html, CSS, Inspiration, Webbdesign, Tryckeri, Homepage, Printer.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Johan Claesson
johan.claesson@bth.se
Examinator / Examiner: Johan Claesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Mixi Print AB
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: mixiprintab.pdf (79 kB, öppnas i nytt fönster)