Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

David Bjarke , pp. 85. TKS/Medieteknik, 2009.

The work

Författare / Author: David Bjarke
david.bjarke@gmail.com
Titel / Title: Verksamhetsutveckling Spelföretag
Översatt titel / Translated title: Consulting Games Company
Abstrakt Abstract:

Detta är en kandidatuppsats som presenterar en analys av ett spelföretag och dess verksamhet med fokus på gruppdynamik, ledarskap och projektledning. Uppsatsen är indelad i tre delar, analys, genomförande och resultat.

Analys delen beskriver följande verksamhetsområden; hur gruppen anställda på Black Drop Studios agerar i samspelet med varandra, vilken typ av ledarskap som bedrivs, hur
produktionen är strukturerad, vilka projektledningsverktyg och metoder som används.

Genomförande delen beskriver olika åtgärder för dessa verksamhetsområden, för att göra
dessa mer effektiva.

Resultat delen beskriver vilka åtgärder som införts samt vilka som planerade att genomföras.

Sammanfattningsvis har gruppen utvecklats till en mer högpresterande grupp med en större insikt i vad som påverkar deras sätt att fungera som ett team och deras behov ledarskap, verktyg och arbetsmetoder inför framtida projekt och utmaningar.

Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development

Nyckelord / Keywords: gruppdynamik, ledarskap, projekt, produktion, spelutveckling

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/15/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jonas Svegland
Examinator / Examiner: Peter Ekdalh
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Black Drop Studios
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: verksamhetsutveckling_spelföretag_david bjarke.pdf (585 kB, öppnas i nytt fönster)