Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Niklas Johansson , pp. 40. Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology, 2003.

The work

Författare / Author: Niklas Johansson
mda98njo@student.bth.se
Titel / Title: Prototyping i systemdesign
Abstrakt Abstract:

Denna uppsats avser att belysa frågan varför prototyper är ett viktigt verktyg i en utvecklingsprocess av ett mobilt system. Fördelar och nackdelar som verktyget kan innebära behandlas och olika tillvägagångssätt beskrivs.
Arbetet med detta baseras i ett praktiskt utvecklingsprojekt på IT-kunsultföretaget Citerus. Projektuppgiften var där att genom en informationflödesanalys definiera olika flaskhalsar i informationsflödet på olika hotell för att sedan föreslå ett effektiviserande system. Projektet koncentrerades vidare på städpersonalen och deras arbete. Utifrån fortsatta studier föreslogs ett mobilt system som ger städpersonalen information för att lättare och effektivare göra sitt jobb.
I flera olika forskningsdiscipliner som berör design och systemutveckling förespråkas ett utvecklingssätt med hjälp av prototyper. Då utveckling för mobila tjänster på olika sätt upplevs som mer krävande konstateras att det här ställs högre krav på prototypingförfarandet. Att hämta ytterligare kunskaper om prototyping från området för industridesign föreslås.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Nyckelord / Keywords: Prototyping, användarcentrerad systemutveckling, prototyper

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Yvonne Dittrich, Sara Eriksén
sara.eriksen@bth.se, yvonne.dittrich@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology
Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Citerus AB, www.citerus.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: prototyping i systemdesign.pdf (1478 kB, öppnas i nytt fönster)